Informace o nás

 

Jsme žáci a učitelé málotřídní školy se třemi třídami 1. - 5. ročníku. V letošním školním roce navštěvuje naši školu 60 žáků. 9 prvňáčků a 11 druháčků pracuje v spojené první třídě, 18 třeťáků v samostatné druhé třídě, 11 čtvrťáků a 10 páťáků ve spojené třetí třídě.

Ve škole se mohou v letošním roce děti zapojit do práce v těchto zájmových kroužcích:

- kroužek výtvarný

- kroužek bojových umění

- kroužek taneční

- kroužek vědeckých pokusů

- kroužek turistický

- kroužek hry na flétnu

- kroužek anglického jazyka

- kroužek florbalu

Součástí školy je školní družina, která je bezplatná a využívají ji téměř všechny děti naší školy.