BŘEZEN  2018

 

5. - 9. 3.      JARNÍ  PRÁZDNINY

 

13. 3.          Jak se měří počasí? - vých. vzdělávací program

                   exkurze III. třídy na Sluňákov  

 

13. 3.          okresní kolo recitace v Olomouci                  

 

23. 3.          Vítání jara v MŠ - 16.30 h

 

26. - 29. 3.  Velikonoční tradice 

 

30. 3.          Velikonoční prázdniny