ZÁŘÍ  2019

 

  2. 9.                  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2019/2020

 

11. 9.                  FOTOGRAFOVÁNÍ  PRVŇÁČKŮ

 

12. 9.                  TŘÍDNÍ  SCHŮZKY  - 2. ročník

 

20. 9.                  DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ - 1. + 2. ročník

 

26. 9.                  NÁSLECH  STUDENTŮ  UP  OLOMOUC

 

28. 9.                  STÁTNÍ  SVÁTEK