Cesta školním rokem

 

září            

- zahájení celoročního projektu     - 2008/2009     "Tajemný svět stromů"

                                                 - 2009/2010     "Po stopách ..."

                                                 - 2010/2011     "Úsměv na dlani"

                                                 - 2011/2012     "Kořeny..."

                                                 - 2012/2013     "Spolu"

                                                 - 2013/2014     "Zdravý životní styl"

                                                 - 2014/2015     "Škola nám dává křídla"

                                                 - 2015/2016     "Prosím a děkuji"

                                                 - 2016/2017     "Od stromu ke knížce"

                                                 - 2017/2018     "Sedm barev duhy"

                                                 - 2018/2019     "Řemeslo má zlaté dno"

         

- Den evropských jazyků

              

říjen

- Den stromů

listopad

- Den padajícího listí + drakiáda

prosinec

- Rozsvěcování vánočního stromečku + jarmark

leden

- Zápis do 1. ročníku        2008/2009        "Pohádkový zápis"

                                        2009/2010        "Duhový zápis"

                                        2010/2011        "Zápis do školy čar a kouzel"

                                       2011/2012          "Výprava za dobrodružstvím"  

                                       2012/2013          "Čtvero ročních období" 

                                       2013/2014          "Detektivní pátrání aneb ztracený klíč" 

                                       2014/2015          "Továrna na čokoládu"

                                       2015/2016          "Oslavy a svátky v průběhu roku"

                                       2016/2017          "Aprílový zápis"

                                       2017/2018          "Indiánský zápis"

                                       2018/2019           "Řemeslo má zlaté dno"

 březen

- Probouzení jara + vynášení Moreny

duben

- Den Země

květen

- Den matek

červen

- Škola v přírodě                  2008/2009

                                         2009/2010        

                                         2010/2011        "Čtyři hlasy"

                                         2011/2012        "Přísně tajné"

                                         2012/2013        "Cesta kolem světa za 5 dní"

                                         2013/2014        "Živly"

                                         2014/2015        "Tajuplný ostrov"

                                         2015/2016        "Poklad rytíře Mikuláše"

                                         2016/2017        "Staré pověsti české"

                                         2017/2018        "Sedm barev duhy"

                                         2018/2019        "Plavba kolem světa"

- Sportovní odpoledne + závěrečný táborák

- Slavnostní předávání vysvědčení + loučení s páťáky