Bramborový týden v 1.ročníku

 

Během druhého říjnového týdne proběhl v 1. ročníku bramborový týden. Děti brambory porovnávaly, sčítaly, odčítaly a popisovaly. V pracovních činnostech si z nich vyrobily ježečky a různé panáčky, ve výtvarné výchově vystřihly z hnědého papíru pana Bramboru a vtipně jej dokreslily, polovinou brambory tiskly korunu podzimního stromu. Zahráli jsme si také veršovanou pohádku „Princeznička na bále poztrácela korále“. V tělocviku jsme brambory nosily na hlavě, na zádech, ve dvojicích, ve skupinách. Také je děti přeskakovaly a běhaly mezi nimi. Na závěr týdne jsme si společně udělali bramboráky, které nám paní Lenka skvěle usmažila. Všem se nám bramborový týden líbil.

 

Zapsala: Mgr. Pavla Krátká