cvičení za mimořádných situací

 

Dne 4. 10. nás čekal nelehký úkol – výšlap na Svatý Kopeček. Jednotlivé ročníky tvořily skupiny, které na cestě plnily připravené úkoly. Na prvním stanovišti je čekaly základy první pomoci a telefonní čísla tísňového volání. Druhý úkol by zaměřen na evakuaci a obsah evakuačního zavazadla. U třetího stanoviště museli žáci prokázat znalosti orientace v místní krajině. Následovalo stanoviště zaměřené na spolupráci třídy, kde jsme si prošli trasu spojeni dřevěnými kolíky, které nesměly spadnout. Posledním úkolem bylo předvést transport raněného různými úchopy, kde byl kladen důraz na dorozumění ve skupině a vzájemnou spolupráci. Vydařenou výpravu jsme zakončili na sokolském hřišti na Svatém Kopečku, kde jsme opékali špekáčky, rohlíky, chleby, jablka a marschmallows. Mňam!

Mgr. Kristýna Weinlichová