Cvičení za mimořádných událostí

 

27.9. 2018 Cvičení za mimořádných událostí

Celá škola se dnes zúčastnila pochodového cvičení na Sv. Kopeček.  Žáci vyráželi na cestu po třídách. Po cestě ve skupinách plnili různé úkoly, které se týkaly chování za mimořádných událostí. Vyzkoušeli si přenášení raněného, orientovali se v krajině, zopakovali si, co patří do evakuačního zavazadla. Poradili si s jednoduchým zraněním ruky a prokázali, že dovedou ve skupině dobře spolupracovat. Na svačinu si pak opekli špekáčky. Počasí nám přálo, akce se vydařila.

                                                                                                                            M. Trokanová