Den pro zdraví

 

První den nového pololetí jsme zahájili projektem Den pro zdraví. V první části měla každá třída za úkol zpracovat libovolnou formou, jak si představuje „zdravý životní styl“.  V druhé části projektu jsme se zúčastnili přednášky školitelů, kde jsme získali nové i oprášili staré dovednosti a znalosti z oblasti první pomoci, situací ohrožující zdraví, ošetřování úrazů, aj. Měli jsme možnost si vše prakticky vyzkoušet, vzájemně spolupracovat, ověřit získané znalosti při hře a v křížovce. Děti měly spoustu dotazů a den si hezky užily.

Mgr. Kristýna Weinlichová