Jaké bylo 1. pololetí?

 

Ve středu 31. 1. nás všechny čekal společný program, který se týkal hodnocení a sebehodnocení za 1. pololetí školního roku 2017/2018. Všichni jsme se ráno sešli v tělocvičně, kde žáci ve skupinách předvedli pantomimu vylosovaných školních předmětů, vytvořili hromadné soupisy, které se týkaly očekávání a hodnocení školy, poté každá třída hlasovala v oblíbenosti jednotlivých vyučovacích předmětů. V závěru byl pro všechny skupiny připraven kvíz, kde jsme museli ověřit vzájemnou spolupráci a především znalosti o naší škole. Věděli byste například, kolik schodů vede do školy nebo jakou barvou je vymalována sborovna? Po velké přestávce následovalo individuální hodnocení ve třídách a předání výpisů z vysvědčení.

Mgr. Kristýna Weinlichová