Program z Recyklohraní

 

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní a v loňském školním roce jsme byli oceněni jako nejaktivnější škola Olomouckého kraje. Za odměnu se čtvrťáci a páťáci  ve čtvrtek 14. září 2017 zúčastnili zajímavého projektu na téma půda, který pro nás připravili lektoři přímo z pražského centra Recyklohraní.  

V úvodní části proběhla beseda, ve které si žáci osvěžili své znalosti o třídění odpadu a dozvěděli se různé zajímavosti z oblasti ekologie.

Druhá část byla zaměřena na zkoumání půdy. Pomocí praktických pokusů děti odhalily různé vlastnosti půdy. Projekt žáky velmi zaujal a všichni získali mnoho nových poznatků a informací.

Mgr. Miroslava Trokonavá