Zahájení školního roku

 

K slavnostnímu zahájení školního roku jsme se sešli v pondělí 4. 9. 2017 v 8. 00 hod. ve vyzdobené tělocvičně školy.

V úvodu paní ředitelka Mgr. Šárka Šimková přivítala místostarostku paní Andrýskovou, zástupce rodičů paní Kořistkovou, rodiče žáků, paní učitelky, vychovatele školní družiny, paní školnici a všechny žáky ZŠ Samotišky. Nejvíce se na nový školní rok těšilo 17 našich prvňáčků, kteří vzorně seděli se svými aktovkami v první řadě. Každý dostal od paní místostarostky ručníček se svým jménem a třídní paní učitelka jim připnula placku s nápisem UŽ JSEM PRVŇÁČEK. Paní ředitelka také poděkovala obci za finanční podporu při velkých opravách ve škole během prázdnin a popřála žákům mnoho krásných chvil v nových třídách.

Na závěr společného zahájení jsme si zazpívali naši školní hymnu. Poté se žáci rozešli do tříd, kde si povídali se svou paní učitelkou.

Věříme, že i tento školní rok bude plný pohody a vydařených akcí.

Mgr. Pavla Krátká