Zápis do 1. ročníku

27.04.2018 09:19

Seznam všech přijatých dětí najdete v rubrice PRO  RODIČE. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.