Informace o nás

 

Jsme žáci a učitelé málotřídní školy se čtyřmi třídami 1. - 5. ročníku. V letošním školním roce navštěvuje naši školu 76 žáků. 19 prvňáčků pracuje v samostatné I. třídě, 18 druháčků v samostatné II. třídě, 17 třeťáků v samostatné III. třídě, 11 čtvrťáků a 11 páťáků ve spojené IV. třídě.

Ve škole se mohou v letošním roce děti zapojit do práce v těchto zájmových kroužcích:

- kroužek výtvarný

- kroužek taneční

- kroužek vědeckých pokusů

- kroužek turistický

- kroužek hry na flétnu

- kroužek anglického jazyka

- kroužek florbalu

Součástí školy je školní družina, která je bezplatná a využívají ji téměř všechny děti naší školy.