Školská rada

 

V novém volebním období bude pracovat školská rada ZŠ Samotišky ve složení:

 

- zástupci zřizovatele         - paní Olga Utíkalová

 

                                      - paní Dita Kořistková

 

- zástupci zák. zástupců    - paní Kateřina Nastoupilová                 

 

                                      - paní Pavla Vrobelová

 

- zástupci ped. pracovníků - paní Simona Jaklová

 

                                      - paní Kateřina Mitášová